Vision for projektet

Slotsprojektet sætter nye internationale standarder for museumsbyggeri og sætter Nyborg og Nyborg Slot på verdenskortet.

I juni 2019 faldt fredningsmyndighedernes godkendelse af projektet, der på en række områder er blevet ændret, så der vises størst mulig respekt for fortidsmindet.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter, med udsigt over by og Storebælt for slottets gæster.

Vinderforslaget om nybyggeriet ved Nyborg Slot er udviklet i et samarbejde bestående af Cubo Arkitekter, Jaja Architects og VMB Arkitekter, med ingeniørfirmaet Søren Jensen som ingeniør og Schønherr Landskab som landskabsarkitekt.

Målet for Slotsprojektet er at genskabe byens og slottets historie siden middelalderen på en tilgængelig, forståelig og troværdig måde. Dermed skabes en bedre forståelse af hele området med Slotsholmen, slotskvarteret og slottet som én sammenhængende fortælling om et afgørende tidspunkt i danmarkshistorien.

Du kan se tidsplan for projektet her

Galleri

Visualiseringer af det nye Nyborg Slot

11 Billeder