Værd at vide

Den ældste del af Nyborg Slot blev grundlagt i 1170’erne, men i årene omkring 1200 blev slottet udbygget af kongemagten til en stor ringmursborg i tegl.

Her mødtes det danske parlament Danehoffet, og her blev Danmarks første grundlov - Håndfæstningen fra 1282 - underskrevet i danehofsalen.

Det er det tætteste, vi kommer på middelalderens Christiansborg. Her havde kongemagten til huse i næsten 400 år. Den første halvdel af 1500-tallet blev Nyborg Slot og by omdannet til et fyrstespejl og en planlagt residensby for den danske konge. Nyborg Slot fungerede som residensslot i landets første egentlige hovedstad, indtil kongemagten flyttede til Nordsjælland efter 1560. Tidens tand var efterfølgende hård ved slottet, indtil en ufuldstændig restaurering reddede bygningerne i begyndelsen af 1900-tallet.

Danmarks Riges Hjerte

Slotsprojektet er et led i en større satsning i Nyborg, der har til formål at synliggøre og levendegøre den unikke kulturarv i og omkring Nyborg Slot og by. Det hele bindes sammen under overskriften Nyborg - Danmarks Riges Hjerte. Den rummer historien om Nyborg som infrastrukturelt knudepunkt og samlingspunkt i Danmark, der alt andet lige har defineret byens historie i snart 850 år.

Både fortællingerne og monumenterne er af både national og international karakter, og der arbejdes på at gøre Nyborg til kandidat til at blive optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarven.