Restaurerings- og byggeprojekt

De unikke historiske bygninger skal restaureres. Der opføres nye museumsbygninger, der skal give indtrykket af det oprindelige kongeslot og det unikke byrum, hvor magten blev iscenesat omkring Nyborg Slot, og hvor Torvet som centrum anskueliggøres.

34 internationale teams bød ind på opgaven, seks projekter blev valgt ud til selve konkurrencen, tre gik videre, og endeligt blev vinderprojektet kåret 30. marts 2016.

Siden er der gennemført tilretninger af projektet. I juni 2019 godkendte fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen det endelige projekt.

Koncept og projektudvikling

 • Arkitekt: JAJA Architects
 • Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S
 • Restaureringsarkitekt: VMB arkitekter
 • Landskabsarkitekt: Schønherr
 • Totalrådgiver, indledende arbejder: Cubo
 • Konsulent: Professor Mogens Morgen

Færdigprojektering og udførelse 

 • Arkitekt og Totalrådgiver: H+ A/S
 • Landskab og fortidsminder: ERIK BRANDT DAM arkitekter
 • Ingeniør: Henry Jensen A/S Rådgivende ingeniører F.R.I
 • Akustiker: Gade og Mortensen Akustik A/S
 • Brandrådgiver: Alstrup Brandrådgivning
 • Konsulenter: JAJA Architects, Søren Jensen (+ eventuelt VMB arkitekter, Schønherr)

Økonomi

Byggeprojektet er gjort muligt i samarbejde mellem:

 • A.P. Møller Fonden
 • Realdania
 • Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen
 • Østfyns Museer
 • Nyborg Kommune.