Billeder af restaureringsarbejdet

Af det engang firefløjede anlæg med hjørnetårne er i dag kun Kongefløjen i vest og vagttårnet i øst bevaret.

Disse bliver som en del af Slotsprojektet nænsom restaureret, så de også i fremtiden kan stå som et monument fra fortiden.

Forvitrede bjælkeender udskiftes, murværk restaureres, der lægges nye tagsten på den vestlige tagflade, de blyindfattede ruder genindfattes og males, vægmønstrene konserveres og der lægges nye gulve.

Fotograf: Kira Ursem

Se billeder af slottet under restaureringsarbejdet nedenfor.

23 Billeder