Byggeprojekt og tidsplan

De unikke historiske bygninger skal restaureres. Der opføres nye museumsbygninger, der skal give indtrykket af det oprindelige kongeslot og det unikke byrum, hvor magten blev iscenesat omkring Nyborg Slot, og hvor Torvet som centrum anskueliggøres.

34 internationale teams bød ind på opgaven, seks projekter blev valgt ud til selve konkurrencen, tre gik videre, og endeligt blev vinderprojektet kåret 30. marts 2016.

Siden er der gennemført tilretninger af projektet. I juni 2019 godkendte fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen det endelige projekt.

Projektet er udviklet i et samarbejde bestående af Cubo Arkitekter, Jaja Architects og VMB Arkitekter, med ingeniørfirmaet Søren Jensen som ingeniør og Schønherr Landskab som landskabsarkitekt.

Byggeprojektet på 351 mio. kr. er gjort muligt i samarbejde mellem:

A.P. Møller Fonden, Realdania, Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen, Østfyns Museer og Nyborg Kommune.

Tidsplan

2011: Idéen opstod

2013: Forundersøgelser går i gang finansieret af Realdania og A.P. Møller Fonden.

2015: Finansiering af restaurerings- og byggeprojektet på plads.

2016: Vinder af arkitektkonkurrencen.

2016-2018: Udarbejdelse af projektet.

2017: Prospekt formidlingsprojektet i samarbejde med Moesgaard Museum.

2017-2018: Lokalplaner, borgermøder og nabomøder.

2018-2019: Projektering af formidlingsprojektet.

2018-2022: Restaurering af Kongefløjen og Vagttårnet.

2019-2020: Restaurering af Torvet.

xxxx-xxxx: Nybyggeri på Slotsholmen.

xxxx-xxxx: Formidlingsprojektet - udbud, produktion og installering af udstillingerne.

xxxx: Åbning af det nye Nyborg Slot.