Arkæologi

I forbindelse med projektet foretager Østfyns Museer en række arkæologiske undersøgelser på Nyborg Slot.

Undersøgelserne vil øge vores viden om et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder. Samtidig er de en vigtig og nødvendig del af det store bygge- og restaureringsprojekt.

De arkæologiske undersøgelser er budgetteret som en del af projektet, der ud over ny viden, også skal klarlægge, præcis hvor og hvordan de nye bygninger kan piloteres uden at skade de bevarede dele af borgen. Allerede fra begyndelsen af undersøgelserne er nye og hidtil ukendte bygningselementer dukket op på slotspladsen, og mere kan være på vej efterhånden som overfladen bliver skrællet af. Det giver en unik mulighed for at forstå sammenhænge og strukturer på hele slotspladsen.

Undersøgelserne sker i forlængelse af de seneste 7 års arkæologiske udgravninger og aftales nøje med Slots- og Kulturstyrelsen og forventes at fortsætte både i 2016 og det meste af 2017 sideløbende med videreudviklingen af byggeprogrammet.