Nyhed, tilføjet 24. okt. 2023

Slotsprojektet er i udbud

Slot- og Kulturstyrelsen har nu sendt opgaven med totalrådgivningen af nybyggeriet ved Nyborg Slot i udbud.

Nu sættes forberedelserne af Slotsprojektet i gang igen, og Slots- og Kulturstyrelsen har sendt totalrådgivningen på nybyggeriet i udbud. Udbuddet omfatter nybyggeri af ringmur og udstillingsfløj, herunder vagttårnsforhøjelse, slotsbro, slotsgård og Slotsholmen.

Udbudsprocessen indledes med en prækvalifikation, og der er frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 7. november. Det forventes, at der kan indgås en kontrakt med en totalrådgiver ultimo februar 2024.

Byggeriet på Slotsholmen går ifølge tidsplanen i gang i efteråret 2025, og det forventes, at Nyborg Slot kan genåbne for publikum i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028.

Udbudsmaterialet ligger tilgængeligt her