Nyhed, tilføjet 28. juni 2024

Nyborg Slot - høring af miljøkonsekvensrapport

Nyborg Slot er Danmarks ældste kongeborg, og står derfor over for et projekt, der skal sikre kulturarven og gøre formidlingen af slottets historie tilgængelig for offentligheden.

Slots- og Kulturstyrelsen skal derfor anlægge nye bygninger, restaurere og forhøje et vagttårn samt bearbejde landskabet omkring slottet. Et sådant projekt skal underkastes en vurdering af konsekvenserne for miljøet.

Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer Nyborg Slot og er bygherre på projektet, gennemført en miljøkonsekvensvurdering med henblik på at undersøge projektets virkninger på miljøet.

Miljøkonsekvensvurderingen er nu sendt i høring med frist for bemærkninger 23. august 2024.

Du kan se høringen og læse miljøkonsekvensvurderingen her