Udbudsbekendtgørelse om arkitektkonkurrencen

Den 23. marts offentliggjorde Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE udbudsbekendtgørelsen til den internationale arkitektkonkurrence om restaurering og modernisering af Nyborg Slot og Torvet.

Udbudsbekendtgørelsen giver os mulighed for at afdække markedet for totalrådgivere, der kan komme med forslag til det omfattende slotsprojekt.

Visionen for kulturarvsområdet Nyborg Slot er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og Nyborg by som Danmarks middelalderlige hovedstad og bringe stedets unikke kulturarv i spil til glæde for landet og lokalsamfundet som helhed. Ambitionen er at skabe historiefortælling på et niveau, som giver stedet national såvel som international tiltrækningskraft.

Se EU-udbudsbekendtgørelsen her

Selve arkitektkonkurrencen udskrives 2. juni 2015.

For yderligere oplysninger vedr. konkurrencen, kontakt

Annette Straagaard, SLKE, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. E-mail: asg@slke.dk, tlf. 3392 9977.

Konkurrencerådgiver Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk. E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk, tlf. 2424 7049.

Sidst opdateret 16. august 2016