Konkurrenceprogram offentliggjort

Tirsdag 2. juni blev det omfattende konkurrenceprogram til den store projektkonkurrence Nyborg Slot - levende kulturarv offentliggjort og sendt til de seks prækvalificerede teams, som er udvalgt til at deltage i konkurrencen.

Sidst i maj blev seks ud af 34 arkitektteams udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen om et nyt kulturarvsområde på Nyborg Slot, og nu starter det store arbejde, hvor deltagerne skal sætte sig grundigt ind i Nyborg by og slots historie, slottets arkitektur og ikke mindst visionerne for kulturarven i Nyborg fremadrettet.

Konkurrencen om Nyborg Slot er kompleks og spænder over mange forskellige delelementer: tilføjelse af nyt til gammelt, udstillingsbyggeri, restaureringsarbejder, landskabsbearbejning og udformning af byrum og broforbindelse. Alt dette kommer konkurrenceprogrammet nøje rundt om, og det kan hentes på både dansk og engelsk på SLKE - styrelsen for slotte og kulturejendommes hjemmeside for alle med interesse i projektet i Nyborg.

Programmet er på 85 sider og er udarbejdet med bidrag fra: SLKE, Østfyns Museer, Nyborg Kommune, E+N Arkitektur, Jens Bertelsen, Kongelig Bygningsinspektør og Arkitektkonkurrencer.dk

Den internationale arkitektkonkurrence gennemføres to faser. Konkurrencen skal konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Nedenfor er der link til fire bilag, der behandler emner i tilknytning til konkurrencen.

Byrumsanalyse

Hverdagsparkering i Nyborg by

Nyborg Slot, Arkæologiske undersøgelser 2009-2014

Formodet udstrækning af jordfaste fortidsminder

Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune, SLKE – Styrelsen for Slotte og Kultur ejendomme (Kulturministeriet), samt A.P. Møller Fonden og Realdania.

Sidst opdateret 08. marts 2021