Arkitektkonkurrence

Nyborg Slot og by udgør tilsammen et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder og renæssance.

Det rummer en enestående fortælling og historie, som nu revitaliseres gennem et stort bygge- og restaureringsprojekt støttet af fondene Realdania, A.P. Møllers Fond, Kulturministeriet og Nyborg Kommune.

Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence for at få et bud på fornyelsen af Nyborg Slot og Torvet og genskabe sammenhængen mellem slot og by. 34 internationale teams bød ind på opgaven. I juni 2015 blev seks valgt ud til at gå ind i den egentlige konkurrence. I oktober 2015 blev tre af disse valgt ud til den sidste fase, og den 30. marts 2016 blev vinderen offentliggjort.

Med udpegning af et vinderforslag er den første fase af projektets lange vej mod realisering afsluttet. Vinderforslaget skal nu bearbejdes yderligere blandt andet i samarbejde med kommune og museum. Efterfølgende skal projektet detailprojekteres. Undervejs skal der udfærdiges en lokalplan i tæt samarbejde med Nyborg Kommune og en række arkæologiske undersøgelser skal også udføres inden byggeriet kan påbegyndes. Med udpegning af et vinderforslag er den første fase af projektets lange vej mod realisering afsluttet.

Baggrund og dommerbetænkning

Dommerbetænkning

Vinderteamet

Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JaJa Architects ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA.

Nyborgs unikke kulturarv skal bringes i spil

Formålet med restaurerings- og udbygningsindsatsen er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og By som Danmarks middelalderlige hovedstad og bringe stedets unikke kulturarv i spil.

Projektet består af følgende hovedelementer:

  • Helhedsplan der skaber en sammenhæng mellem slot og by. 
  • Disponering og udformning af torvet ved rådhuset. 
  • Nyt byggeri eller elementer, der kan nyfortolke og markere den tidligere borgstruktur. 
  • Restaurering af det eksisterende slot. 
  • Ny broforbindelse over Biblioteksholmen. 
  • Nye udstillingsfaciliteter på mellem 1600 og 2000 kvm. i en helt ny bygning på Slotsholmen i tilknytning til det eksisterende slot. 
  • Forslag til eventuel forhøjelse af vagttårnet.

Samlet set er der tale om en vanskelig opgave, da slottet ikke skal føres tilbage til en bestemt idealtilstand, men at stedets oprindelige sammenhæng og idé skal forklares i en nyfortolket form. Dette skal ske på en måde, så det nye ikke tager magten fra det eksisterende, men skal føje sig til, så der opstår et samspil af høj kvalitet.

Østfyns Museer arbejder desuden med et ambitiøst formidlingsprospekt, der skal vise Nyborg Slot som et politisk og kulturhistorisk vartegn, og vække det til live for museumsgæsterne.

Sidst opdateret 27. juni 2019