Landportens tag udskiftes

Håndværkere er i fuld gang med at udskifte og restaurere Landportens tag.

De ældste dele af taget stammer fra 1880’erne og er visse steder meget slidt. Tagkonstruktionen efterses under arbejdet, og den har vist sig at være i god stand. Alle tagvinduer gennemgås for tæring og genanvendes, hvis det er muligt. Hvor det er nødvendigt, isættes nye vinduer udført i støbejern som de eksisterende, så taget får det historisk rigtige præg.

Landporten er en byens mest imponerende bygninger og del af Nyborg fæstning. De ældste dele af bygningen stammer helt tilbage fra Christian 3.’s tid, og den nuværende udformning stammer fra 1660’erne. Under fæstningens tid var Landporten den ene af to adgangsveje ind i Nyborg fæstning, den anden var ved havnen. Landporten har et tøndehvælv, der er 40 m langt, og det er dermed landets længste. 
Ejendommen ejes af kommunen og er fredet.

Flere af byens foreninger anvender i dag Landportens gymnastiksal og lokaler, og Nyborg Voldsspil bruger den som omklædningsrum i forbindelse med forestillingerne om sommeren.

Restaureringsarbejdet forventes afsluttet i december 2021 og udføres i et samarbejde mellem Kissendrup Tømrer og Snedker A/S, Arkitektfirmaet Arne Birk, Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Sidst opdateret 18. september 2021