Tre gamle nummersten fundet på Torvet

Torvet ved Nyborg Rådhus var i gamle dage en central plads for liv og handel i Nyborg og omegn, og blev i århundreder brugt som torveplads, hvor bl.a. produkter fra Nyborgs opland var til salg.

Ca. 100 nummersten markerede de handlendes stadepladser, og Torvet var et travlt handelssted, hvor varer af enhver slags kunne købes. Der er under anlægsarbejdet på Torvet nu genfundet i alt 15 gamle nummersten, som vil blive placeret i belægningen omkring det egetræ, der plantes i det nordvestlige hjørne. 

Torvet åbner i november 2020 som et multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet. Pladsen vil igen fungere som dette i juli måned hvert år, når der afholdes Danehof i Nyborg. 

Hvis folk ligger inde med nogle af de gamle nummersten, må man meget gerne donere dem til byen. Oplysninger kan sendes til planlægger Peter Holm på e-mail: peh@nyborg.dk

Du har mulighed for at se en nummersten i Slotsprojektets Formidlingspavillonen, der ligger ved Slotssøen.

Sidst opdateret 17. september 2020