Stort egetræ skal pryde Torvet

Et omkring 10 meter højt egetræ er nu blevet udvalgt til at stå på Nyborg Torv. Her skal det lede tankerne hen på reformationskongen Christian 3.

En stor delegation bestående af repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Nyborg Kirke, Østfyns Museer, rådgivere, entreprenører og underentreprenører var i dag den 30. september samlet på Kortegaard Planteskole i Kappendrup syd for Langeskov for at udvælge det egetræ, der skal plantes på Torvet i Nyborg.

Kortegaard Planteskole er ikke nogen almindelig planteskole. De råder over 110 hektar beplantet med snorlige rækker af træer, og de er leveringsdygtige i store solitære egetræer. Planteskolen leverer træer til prominente placeringer i hele landet og i udlandet, og nu altså også Torvet i Nyborg.

Luther-eg til reformationskongens plads

At der skal plantes et egetræ på Torvet i Nyborg er en måde at lægge yderligere et symbolsk og historisk lag på Torvet. Egetræet er traditionelt et symbol på Luther, og Torvet blev oprindeligt anlagt af Christian d. 3., der netop have gennemført Reformationen i Danmark. Faktisk er det i år præcis 500 år siden, at Luther for altid blev knyttet til egetræet. Det var nemlig i 1520, at han afsværgede paven og afbrændte de pavelige love og dekreter ved et egetræ i Wittenberg. Lige siden har egetræet været et symbol for Luther og protestantismen, og utallige steder i især Tyskland har man plantet såkaldte Luther-ege. Af samme grund var sognepræst Christian von Tangen Sivertsen fra Nyborg Kirke med til udvælgelsen af egetræet, der snart skal graves op, flyttes med en kran og plantes i det nordvestlige hjørne af Torvet.

Et træ med en naturlig og markant karakter

Hvert egetræ er et individ med forskellige egenskaber og kvaliteter. Når man skal udvælge et træ, er det derfor vigtigt at gøre sig klart, om man ønsker et åbent eller tæt træ, og om man ønsker et træ med opadstræbende eller nedadhængende grene. Disse karakteristika ligger nemlig i det enkelte træs gener og vil karakterisere træer fremover, efter det er blevet plantet. Til Torvet udvalgte man et træ med en store bred krone og med en naturlig og markant karakter.

Egetræet er på nuværende tidspunkt omkring 25 år gammelt. Om 100 år kan man forvente at det vil være vokset til sin fulde højde på 20-25 meter. For egetræers alder skal ofte tælles i århundreder. Ved svenskehøjen vest for Nyborg står blandt andet nogle store gamle ege, som er måske 400 eller 500 år gamle. Her har de bevidnet Slaget ved Nyborg i 1659. Nu får de en langt yngre slægtning inde midt i Nyborg.

Sidst opdateret 30. september 2020