17 nummersten til Torvet

Der er nu indsamlet i alt 17 nummersten til belægningen på Torvet. Stenene fordeles jævnt i arealet med gamle brosten i Torvets nordøstlige hjørne og omkring det egetræ, der kommer til at stå der.

Vi har med taknemmelighed modtaget flere nummersten fra borgere i Nyborg, og under anlægsarbejdet blev der blandt de mange brosten, der lå under asfalten, også fundet flere nummersten. 

Torvet var op til 1960’erne et travlt handelssted, hvor varer af enhver slags kunne købes, og ca. 100 nummersten markerede de handlendes stadepladser. Det er meget vigtigt for Torvets historiske kontekst, at en del af disse gamle sten ligger der igen.  

Torvet åbner i november 2020 som et multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet. Pladsen vil igen fungere som dette i juli måned hvert år, når der afholdes Danehof i Nyborg. 

Hvis folk ligger inde med flere af de gamle nummersten, må man meget gerne donere dem til byen og Torvet. Oplysninger kan sendes til planlægger Peter Holm på e-mail: peh@nyborg.dk

 

 

Sidst opdateret 26. oktober 2020