Torvet skal være et multifunktionel byrum

Nyborgs nye Torv skal fungere som et aktivt byrum med mulighed for rekreation, events, trafik og byliv. Det er der taget højde for i udformningen af torvet, hvor der blandt andet er indlagt el, vand og afløb og en særlig sokkel til juletræet.

- Torvet i Nyborg er en integreret del af restaureringen og nyfortolkningen af Nyborg Slot. Fra starten har en af grundpillerne i projektet været at skabe sammenhæng mellem slottet og byen. Her spiller Torvet en central rolle. Med det nye torv er der skabt et byrum omkring Nyborg Slot, som understøtter såvel kulturarv som moderne byliv, siger projektchef Mads Falbe-Hansen fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Aktiviteter på Torvet

Det nye torv har fået belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads og er et multifunktionelt byrum med mulighed for rekreation, events og byliv. Torvet er niveaufrit og kan facilitere aktiviteter og events af enhver størrelse og karakter på alle sine 4000 m2, og julemarkedet og Danehof med ridderturnering vil have deres faste pladser her. Der er udtag til el og vand og afløb forskellige steder, og mindre events kan arrangeres med kort varsel ligesom erhvervsdrivende på Torvet har mulighed for at have udeservering. Juletræet vil også i fremtiden stå på Torvet og har fået sin helt egen sokkel under belægningen.

Belysning

Torvet får belysning og bænke langs husfacaderne. Hver belysningsmast får to lamper, - en mod facaderne og en ud mod Torvet. Herved opstår en behageligt belyst opholdszone langs facaderne, hvor også bænkene kommer til at stå.
For at sikre tilstrækkelig belysning på Torvets midte på mørke aftener og om natten opstilles også to høje master med projektører, som garanterer tilgængelighed og sikkert ophold og færdsel overalt på Torvet. Denne belysning vil også anvendes til særlige events.

Trafik

Rigets Hovedstrøg er beregnet til kørsel og markeres diagonalt henover Torvet med en ensartet brostensbelægning af gamle, skårne og flammebrændte sten, der sikrer en smuk, jævn og skridsikker overflade, og som også minimerer dækstøjen fra bilerne. Bilerne vil køre ensrettet fra Korsgade på tværs af Torvet mod Slotsmøllen og Stendamsgade.
Det er tilladt at dreje mod Slotsgade, der er ensrettet i samme retning som nu. På Torvet vil Slotsgades kanter være markeret i belægningen. Der vil herudover være skilte, der viser, hvor det er tilladt at dreje. Den højst tilladte hastighed vil være 30 km/t, og kørsel er ikke tilladt på resten af Torvet, dog tillades ærindekørsel. Parkering er ikke tilladt på Torvet.

Sidst opdateret 24. november 2020