Historiske spor på Nyborgs nye Torv

Selvom det er et nyt Torv, der bliver åbnet fredag 27. november, har Torvet i Nyborg en historie, der strækker sig helt tilbage til 1500-tallet.

Torvet blev nemlig oprindeligt anlagt som turneringsplads af Christian III i 1550’erne. Derfor er der i udformningen af det nye torv indlagt en lang række spor og symboler, som skal minde om stedets 500-årige historie.

- Det er en historisk plads, der nu bliver et levende og bankende hjerte i Nyborg. Igennem 500 år har pladsen fungeret som først turneringsplads og siden torv i byen. Det er en fornøjelse at se, hvordan det er lykkedes at integrere historiske spor i udformningen af den nye og moderne plads. Vi glæder os til at se pladsen blive taget i brug til ridderturneringer, julemarked og andre spændende aktiviteter året rundt, siger museumsinspektør og leder af Nyborg Slot, Mette Ladegaard Thøgersen.

Rigets Hovedstrøg

”Rigets Hovedstrøg” er det historiske vejforløb, der forbinder Øst- og Vestdanmark, og som løber tværs gennem Nyborg. Vejen er vist på Torvet som et diagonalt spor med en ensartet brostensbelægning af skårne og flammebrændte sten. Stenene er lagt i det samme sildebensmønster, som findes i Landporten, hvorigennem Riget Hovedstrøg fortsætter videre mod vest.

Markering af turneringsplads

Fire sten på Torvet har et udskåret relief af en ridderhjelm. Ridderhjelmene er alle forskellige og fra forskellige perioder, og stenene markerer hvert af de fire hjørner på turneringspladsen. I en linje midt på pladsen ligger syv sten med motiver af riddere til hest. På den midterste sten ser man lansernes sammenstød. Motiverne er skabt af kunstneren Jens Bohr.

Vandkunst

Omkring 60 dyser er lagt i et mønster, der viser Christian 3.’s kronede ”C”. Vandet sprøjtes op i luften med forskellige intervaller, og om aftenen oplyses vandstrålerne nedefra. Børn og dristige sjæle kan forsøge at nå igennem uden at blive vandmærket af det kongelige monogram.

Luther-eg

Det store egetræ på pladsen er en reference til Luther-egen i Wittenberg i Tyskland. Det skal minde om, at det var med Nyborg som residensstad, at Christian 3. i 1536 gennemførte Reformationen i Danmark. Ud fra træet breder sig en flade af ældre brosten. Disse sten dukkede op, da man fjernede asfalten, og stammer fra en tidligere brolægning af Torvet. Om aftenen lyser lamper fra træets krone ned på belægningen.

Nummersten

I belægningen på Torvet kan man finde en lang række ”nummersten”, som har indgået i Torvets tidligere belægning, hvor de markerede bodholdernes stadepladser på Torvet. 

Nyborg absolutte centrum

I Torvets sydøstlige hjørne finder man en sten med et særegent firkantet mærke. Det er en nulpunktsten, som oprindeligt var placeret på Torvet som udgangspunkt for opmåling af afstande til de omkringliggende byer. I en årrække har stenen ligget i en stensætning i Lindealléen, men nu er den tilbage på Torvet som markering af Nyborgs absolutte centrum.

Sidst opdateret 25. november 2020