Hidtil ukendt kanal eller voldgrav fundet foran Nyborg Slot

Arkæologiske udgravninger på Biblioteksholmen kan tyde på, at man tidligere skulle gennem en forborg for at komme til Nyborg Slot.

Spor af en hidtil ukendt voldgrav eller kanal foran Nyborg Slot er dukket op. Det kan tyde på, at den nuværende biblioteksholm ikke bare har været en halvø ud i voldgraven, men en egentlig ø, der måske har givet plads til en slags forborg til Nyborg Slot.

Sporene dukkede op, da man foretog en arkæologisk undersøgelse af det sted, hvortil en ny bro fra Biblioteksholmen til Slotsholmen skal gå. Da fandt arkæologerne en række stolper i jorden, som muligvis har udgjort sikringen af brinkerne i en sidenhen sløjfet voldgrav, der indtil da havde afskåret Biblioteksholmen fra byen.

Nu skal stolperne dendrokronologisk dateres, så det kan konstateres, om der er tale om en voldgrav fra det oprindelige middelalderlige borganlæg fra 1200-tallet, eller om den er fra en senere periode – f.eks. fra Christian 3.’s udbygning af slottet i 1500-tallet.

Sidst opdateret 11. november 2020