Anlægsarbejdet på Torvet skrider godt frem

Entreprenørarbejderne var i vinteren og foråret 2020 hæmmet af dårligt vejr og megen regn, der gjorde, at arbejdet stod stille en del dage.

Men siden er entreprenøren Munck kommet godt i vej med arbejderne, der nu forløber som planlagt.

Brolæggerne fra Birkely er kommet langt med at lægge de granitsten, der skal dække størstedelen af Torvet. Arbejdet er noget af et puslespil, da stenene har mange forskellige farver, størrelser og formater, der gerne skal fordeles jævnt over pladsen. For at arbejdet kan være overskueligt, bliver belægningen lagt i moduler, og brolæggerne har nummereret de enkelte typer sten, så de nemt kan skelne dem fra hinanden.

Der er under anlægsarbejdet gjort mange spændende arkæologiske fund, der har gjort os klogere på Torvets og byens historie. Det var bl.a. en stor overraskelse at finde tusindvis af de gamle sten, der oprindeligt dækkede pladsen, og en del af dem integreres i den ny belægning. 

Det der særligt har taget tid, er det store ledningsarbejde, der er udført under belægningen, og som ikke er helt afsluttet endnu. Der er også blevet udgravet og forberedt til det egetræ, der skal pryde pladsens nordøstlige hjørne. Torvet får ny belysning langs husfacaderne og en stor vandkunst i hjørnet mod Slotsgade, og dette er forbundet til en styringscentral i kælderen under rådhuset. Desuden er der udtag til el og vand forskellige steder, så Torvet kan huse events af enhver størrelse og karakter, og erhvervsdrivende på Torvet har mulighed for at have udeservering.

Torvet vil stå færdigt i november 2020 som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet. 

Sidst opdateret 17. juni 2020