Naboer besøgte Slotsprojektet

Den 1. juli besøgte naboerne til Nyborg Slot den igangværende restaurering af Kongefløjen.

Byggeleder Ture Asboe fra VMB Arkitekter, der står for den gennemgribende restaureringen af Kongefløjen og Vagttårnet, leder af Nyborg Slot, Mette Ladegaard Thøgersen fra Østfyns Museer og arkitekt Peter Holm i Nyborg Kommune fremviste eksempler på de spændende og omfattende arbejder, der foregår på slottet.

En væsentlig del af arbejdet er at lægge nye solide gulve ovenpå de gamle bjælker, så slottet igen kan blive tilgængeligt for besøgende. Kalkmalerierne med de berømte terningemønstre restaureres, og der indlægges varme i gulvene, så slottet kan holde en stabil temperatur både vinter og sommer. I de smukke gamle sale lægges nye klinker inspireret af de gulvfliser fra 1500-tallet, der blev fundet under de arkæologiske undersøgelser på Slotsholmen, og slottet får derved en væsentlig del af sin gamle pragt igen.

Fremvist blev også mock-ups af de lysekroner, der skal pryde slottets sale, og som vil være med til at vise noget af rummenes oprindelige karakter.

Projektet med at genfortolke det oprindeligt fire-fløjede anlæg omfatter også en ny udstillingsbygning og ringmur og åbner i 2023. 

 

Sidst opdateret 07. juli 2020