Boderne på Torvet

Torvet foran Rådhuset i Nyborg blev anlagt som turneringsplads for Christian 3. i 1500-tallet, hvor kongen overfor sit nyligt renoverede renæssanceslot kunne underholde gæster og undersåtter med festlige ridderspil.

Pladsen blev i de efterfølgende århundreder brugt som torveplads, og produkter fra Nyborgs opland var til salg her. Ca. 100 nummersten markerede de handlendes stadepladser og angav, hvor hver enkelte skulle stille sin bod. Torvet var et travlt handelssted, hvor varer af enhver slags var til salg.

Billedet viser Kamilla Hansen siddende ved sin grønsagsbod på Torvet tæt ved rådhuset. Kamilla Hansen drev sammen med sin mand Niels Hansen og familie frilandsgartneriet ”Enghave” i Aunslev beliggende på hovedvejen mellem Aunslev og Åløkkevej. Kamilla blev født i 1880 og Niels i 1877. De blev gift i 1905.

Det vides, at gartneriet dyrkede bl.a. asparges, men man er velkommen til ud fra billedet at gætte på, hvad der ellers var til salg i boden. Der er ikke nogen dato på billedet, men det er sandsynligvis taget i mellemkrigsårene kort tid efter 1. verdenskrig. 

Torvet vil stå færdigt i november 2020 med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads. En del af Torvets nummersten er genfundet, og de vil blive lagt i den nye granitbelægning. Det er planen, at stedet igen kan blive et samlingssted for aktiviteter og events af enhver art herunder også torveplads.

Sidst opdateret 07. juli 2020