Rådhus med dybe rødder

Arkæologer fra Østfyns Museer kan nu bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag bæres af fundament fra 1500-tallet.

Nyborg Rådhus er et af de ældste fungerende rådhuse i Danmark. Nu har arkæologerne fra Østfyns Museer kunnet registrere fundamentet under Rådhusets facade. Dermed kan de bekræfte, at Nyborg Rådhus den dag i dag er funderet på kampesten fra 1500-tallet.

Rådhuset i Nyborg var faktisk en kongelig gave til byen. Ikke bare grunden, men også materialer til at bygge et rådhuset blev givet til byen af kongen. Den nyanlagte, kongelige turneringsplads skulle nemlig have en flot og værdig afslutning modsat slottet.

I kancelliets brevbøger fra 1585 kan man læse, at ”Kongen på Begæring af Borgemestre og Raad i Nyborg har skænket dem 4½ Tylt Bjælker, 19 Al. lange, og 5 Tylter Spærtømmer til Bygningen af et nyt Raadhus”. Betingelsen var blot, at de Nyborg selv skulle hente tømmeret på Gotland. De 11-12 meter lange bestilte bjælker har dimensioner, som vi kender dem fra Nyborg Slot. Måske var det derfor, de måtte hentes så langt væk.

Nyborg Rådhus stod færdigt i 1580’erne. Siden er det blevet udvidet af flere omgange, men det er fortsat her, borgmesteren har kontor, og byrådet mødes.

Sidst opdateret 17. januar 2020