Nye udgravninger på Torvet

Udgravningerne langs Rådhuset vil give os ny viden om det historiske lokum, renæssance-kælderen og middelaldervejen på Torvet.

Anlæggelsen af Torvet er nu nået til, at stykket langs rådhuset skal undersøges arkæologisk. Dermed bliver der nu mulighed for at få mere viden om lokummet, kælderen og vejen fra fortiden, som tidligere er blevet registreret.

Lokum, kælder og vej skal graves frem og registreres og derefter tildækkes igen, så de er beskyttet. Som udgangspunkt skal de ikke egentligt udgraves, men først og fremmest sikres.

- Så må vi se om der dukker mere op, siger arkæolog Disa Simonsen fra Østfyns Museer.

Hele området langs Rådhuset skal udgraves ned i minimum 63 cm dybde for at etablere bundopbygning til den nye belægning på Torvet. Desuden skal der udgraves helt ned i 1,5 meters dybde i en rende, hvor der skal udskiftes vand-, kloak- og drænrør. 

Sidst opdateret 08. januar 2020