"Rigets Hovedstrøg" brolægges

Omlægningen af Torvet er i fuld gang, og brolæggere fra Birkely har lagt et godt stykke af ”Rigets Hovedstrøg”.

”Rigets Hovedstrøg” er det historiske vejforløb der forbandt Øst- og Vestdanmark og løb henover Torvet og ned gennem byen til færgerne ved Kongens Skibsbro. Dette markeres diagonalt henover Torvet med en ensartet brostensbelægning af slidte, skårne og flammebrændte sten, der sikrer en smuk og ikke mindst jævn og skridsikker overflade. 

Den centrale del af Torvet vil blive anlagt som et stort gulv af nordisk granit med en belægning, der størrelsesmæssigt forholder sig til de eksisterende brostensbelægninger. Foran Nyborg Rådhus bliver der plantet et stort egetræ, der skal sende tankerne i retning af Luther-egen i Wittenberg i Tyskland og Christian 3., der indførte Reformationen i Danmark, og i den ende af Torvet, der vender mod Nyborg Slot, bliver der anlagt en vandkunst som en reference til fyrstespejlet i de have- og slotsanlæg, man kender fra Renæssancen. 

Under de arkæologiske udgravninger på Torvet er der fundet et stort antal af de oprindelige brosten, som måske stammer helt tilbage til 1500-tallet. Disse gamle brosten vil nu blive genlagt omkring det nye egetræ foran rådhuset. 

Det færdige Torv vil stå færdigt i november 2020 som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet. 

Sidst opdateret 21. februar 2020