Find "historie-stenene"

Få hjælp til at finde de historiske spor i Torvets nye belægning.

I Torvets nye belægning indgår en række sten, der hver især fortæller en del af Torvets 500-årige historie. Det drejer sig om nummersten, nulpunktsten og fortællesten.

På afstand er stenene ikke ret tydelige, og nogle gange opdager man dem først, når man står lige over dem. Det er derfor sjovt at gå på opdagelse på Torvet for at finde de 17 nummersten, nulpunktstenen og de 11 fortællesten med riddermotiver. I øjeblikket er en del af stenene dog utilgængelige på grund af juletræet, juleskoven og færgegrillen. Dem må man have til gode at finde efter jul.

På linket nedenfor ses en tegning over Torvet, hvor alle fortællestenene er indtegnet med rødt. Nummerstenene er fordelt omkring egetræet. Fortællestenene med ridderhjelme er placeret i de fire hjørner af tuneringsbanen. En billedfrise bestående af syv sten med riddere, der rider mod hinanden, udgør ”midterbarrieren” på turneringsbanen. De fleste af de sidstnævnte er dog ikke synlige i øjeblikket på grund af juletræet. Nulpunktsstenen ligger ved Rådhusets sydlige gavl.

Se tegning over "historie-stenenes" placering på Torvet her

Hvis du vil vide mere om ”historie-stenene” og de øvrige historiske spor på Torvet, kan du besøge formidlingspavillonen, hvor du også kan se nogle af de arkæologiske fund, der blevet gjort på Torvet forud for nyanlæggelsen.
 

 

Sidst opdateret 03. december 2020