Arkæologisk undersøgelse i Vagttårnet

Sidste arkæologiske spadestik på Slotsholmen foretages i disse dage i kælderen af Vagttårnet.

Resultaterne af disse nye arkæologiske undersøgelser forventes at give svar på vigtige spørgsmål om borgens historie.

Arkæologerne er således særligt opmærksomme på, om de kan finde spor efter 1200-tallets ringmur i bunden af tårnet.

Arkæolog Claus Frederik Sørensen fortæller: - Min teori er, at der før tårnet lå et porthus netop her, som udgjorde hovedindgangen til borggården. Det er derfor spændende, om vi kan finde spor af dette, som kan bekræfte teorien. Omvendt vil fund af spor af en fortsat ringmur igennem tårnet afkræfte teorien.

Hvis ringmuren i borgens tidligste tider forløb ubrudt der, hvor tårnet befinder sig i dag, afføder det nye spørgsmål om, hvor adgangen til borgen var i slottets tidligste perioder.

Undersøgelsen af jorden i bunden af Vagttårnet kan også give ny viden om brugen af tårnet som fangekælder. Måske kan der findes tegn på at kælderen har været opdelt i flere celler for at kunne adskille fangerne. 

Sidst opdateret 17. august 2020