Nu etableres et smukt nyt byrum på Torvet

Munck Havne og Anlæg starter det store arbejde med at omlægge Torvet i Nyborg og begynder at etablere hegn omkring byggepladsen i uge 42.

Anlægsarbejdet vil forløbe i 2 etaper og forventes afsluttet i november 2020. Borgerne i Nyborg og naboer til Torvet vil løbende blive underrettet om arbejdet og ændringer i adgangsforholdene til de enkelte boliger og butikker. 

Tidsplan for anlægsarbejde:

  • Etape 1, Torvets nordlige del: Okt. 2019 – juni 2020
  • Etape 2: Torvets sydlige del: Apr. 2020 – okt. 2020
  • Mangelafhjælpning: November 2020
  • Åbning af Torvet: November 2020

Projektets etaper kan se spå illustrationen nedenfor.

Illustration fra Torveprojektet

Fremtidige trafikforhold

Under anlægsarbejdets fase 1 vil vejen langs Torvet sydlige kant fortsat være åben men der lukkes for bilkørsel til Stendamsgade over Torvet. Der vil for gående og trækkende cyklister være forbindelse langs Møllegraven til Stendamsgade og biblioteket. Under projektets afsluttende fase vil Torvet i perioder være lukket helt for biltrafik.

Projektets trafikforhold. Sti for gående og trækkende cyklister er markeret med grønt på illustrationen nedenfor.

Illustration fra Torveprojektet

Det Nye Torv

Under sommerens arkæologiske undersøgelser på Torvet er der gjort mange spændende fund. Bl.a. den oprindelige brostensbelægning, fundamenter til middelalderhuse samt en vej fra 1200-tallet med hjulspor fra datidens hestevogne. Disse fund vil indgå i Torvet endelige fremtoning og bl.a. vil de udgravede brostenene blive genbrugt i Torvets nye belægning. Arkæologerne vil også være til stede under det fortsatte arbejde.

Det færdige Torv vil stå færdigt i 2020 som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

For yderligere oplysninger, kontakt

Damir Merdzanic, byggeleder Munck Havne og Anlæg, e-mail: dmc@munck.dk, tlf. 2496 5639 (inden for normal kontortid).

Peter Holm, arkitekt Nyborg Kommune, e-mail: peh@nyborg.dk, tlf. 6333 7944.

Sidst opdateret 11. oktober 2019