Efterlysning af gamle nummersten fra Torvet

Brosten med numre på er dukket op i forbindelse med de arkæologiske udgravninger på Torvet.

Torvets omlægning er i gang og i den forbindelse efterlyses gamle nummersten.

Torvet foran Rådhuset i Nyborg blev anlagt som turneringsplads for Christian 3. i 1500-tallet men var i gamle dage også en central plads for liv og handel i Nyborg og omegn.

Pladsen var belagt med brosten fra facade til facade, og de enkelte stadeholdere havde deres faste plads på Torvet, og denne plads var markeret med en nummersten. 

Vi ønsker at anvende en del af de gamle nummersten i belægningen på det nye torv, der står færdigt i november 2020, så denne vigtige del af Torvets historie som markedsplads igen bliver tydelig. Hvis folk ligger inde med nogle af de gamle nummersten, må man meget gerne donere dem til byen, hvor de kommer til at udsmykke Torvet og være en del af en smuk markering af byens og Torvets spændende historie.

Der er under udgravning af Torvet gjort mange spændende fund bl.a. en del af de gamle nummersten. Vi mangler dog fortsat en del for at have det nødvendige antal til udsmykningen og derfor denne efterlysning.

Oplysninger om nummersten kan sendes til planlægger Peter Holm på e-mail: peh@nyborg.dk

Du har mulighed for at se en nummersten i formidlingspavillonen, hvor den er udstillet.

 

Sidst opdateret 25. oktober 2019