Voldgrav bliver udstillingsmontre for Nyborgs fortid

For at bevare vandrør af træ fra Nyborgs første vandforsyningssystemer, er de nu lagt i Møllegraven.

Vandrør af træ fra Nyborgs første vandforsyningssystemer, der for at bevare dem nu er lagt i Møllegraven (voldgraven)

”Man skal ikke gå over åen efter vand”. Det har Østfyns Museer lagt sig på sinde, da de skulle løse udfordringen ved at bevare de flere meter lange vandrør af træ, som dukkede op i forbindelse med anlægsarbejdet på Torvet i Nyborg for nyligt.

Det måske op til 500 år gamle træ skal nemlig holdes vådt for at blive bevaret. Men hvor har man lige et kar, der kan rumme fem tykke og flere meter lange træstammer? Der viste sig at være en helt enkel løsning på den udfordring. I gennem århundrederne er vand fra Møllegraven flydt igennem rørene, og det er også det vand, som har holdt træet fugtigt, så det er blevet bevaret i dag. Og det bliver også vandet i Møllegraven ved Torvet, der sørger for at holde vandrørene godt fugtige også i den kommende tid.

Med en af entreprenørfirmaet Muncks kraner blev de fem lange vandrør forsigtigt løftet op og lagt på langs med strømmen i Møllegraven, der er en del af voldgravssystemet omkring Nyborg Slot. Her kan vandet strømme igennem og omkring rørene og dermed sørge for, at de ikke tørrer ud.

- Ved at bruge Møllegraven opnår vi, at kulturarven bliver tilgængelig for Nyborgs borgere. Dermed kan vi både sørge for at bevare og formidle vandrørene på en gang, fortæller arkæolog Disa Simonsen fra Østfyns Museer.

Planen er at datere vandrørene ved hjælp af en kombination af dendrokronologi og C14-analyse. Dermed kan der opnås større viden om, hvordan Nyborgs borgere blev forsynet med rent vand. Det vurderes, at der i perioden 15-1700-tallet har været tre faser af vandforsyningssystemet. De vandrør, som man nu kan se i Møllegraven, hører til fase 2 og 3.

Sidst opdateret 14. november 2019