Overskud fra Slotsprojektet bliver til blide på skole

Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer fra slotprojektet til nye kreative projekter i undervisningen.

- Det er fantastisk, siger Nyborg Heldagsskoles viceskoleleder David Wulf-Andersen. Skolen har nemlig fået foræret alt det overskydende tømmer af Slots- og Kulturstyrelsen fra byggeprojektets første fase i renoveringen af Nyborg Slot. Også byggeleder på Slotsprojektet Ture Asboe er rigtig glad for at træet kan blive anvendt, da det ellers ville blive smidt ud.

Allerede planer for tømmeret

En solrig tirsdag formiddag kom undervisere og elever fra Nyborg Heldagsskole kørende for at afhente det overskydende tømmer ved Nyborg Slot.

Viceskoleleder David Wulf-Andersen er i denne forbindelse meget begejstret for, at skolen kan overtage træet, da de allerede har flere planer for, hvad tømmeret skal anvendes til.

- Den praktiske tilgang er utroligt vigtig for os, da det er med til at motivere vores elever, fortæller David Wulf-Andersen. - Det er også med et ønske om at give eleverne en interesse for en fremtid ude i erhvervslivet.

Eleverne skal bygge en blide

Træet skal anvendes til forskellige projekter på skolens træværksted. Blandt andet vil nogle af skolens historielærere, kombinere historiefaget med spændende håndværksprojekter. Eleverne skal bygge en ’blide’, en kastemaskine, der stammer helt tilbage fra middelalderen. På denne måde kombineres to fag på en kreativ måde, hvor det på samme tid bliver interessant og lærerigt for eleverne. Det er nemlig et hovedfokus for Heldagsskolen, at undervisningen skal give mening for eleverne.

Tømmeret bidrager til læring

Nyborg Heldagsskole er et skoletilbud for normaltbegavede børn, der ikke kan finde deres plads i folkeskolen. Skolen laver derfor flere praktisk orienterede tiltag, da de oplever at eleverne bliver mere engageret i undervisningen, og at læringsudbyttet bliver langt højere. De er derfor ved at starte fag med fokus på håndværk og design, hvor det overskydende tømmer kan bidrage til mange nye kreative projekter.

Sidst opdateret 16. maj 2019