Nummersten fra dengang Torvet var torv

Brosten med numre på er dukket op i forbindelse med de arkæologiske udgravninger på Torvet.

Torvet foran Rådhuset i Nyborg blev anlagt som turneringsplads for Christian III i 1500-tallet. Men pladsen blev også brugt som torveplads for markeder i de efterfølgende århundreder. I 1963 blev Torvet omlagt til parkeringsplads, men vi mindes fortsat fortidens funktion som torveplads, når der er stande og boder til julemarked og på andre af byens mærkedage.

Et gammelt postkort fra 1930’erne, hvor kan man se den gamle brolægning på Torvet. 
Sådan så det ud i 1930'erne, når der
var markedsdag på Torvet. Måske
har stadeholderne fundet deres
pladser ved hjælp af nummersten.

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger forud for anlæggelsen af en ny plads på stedet, er der dukket to nummersten op. Henholdsvis nummer 24 og 48. Nummerstenene blev brugt til at angive, hvor stadeholdere på Torvet havde deres stadeplads på markedsdage. Og stadepladser må der have været mange af – i hvert fald mindst 48.

Det planlægges, at de to nummersten skal indgå i den nye belægning på Torvet.

Sidst opdateret 04. juni 2019