Fremtidig trafiksituation på Torvet

Det færdige Torv vil stå færdigt i 2020, som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

Det nye byrum - Nyborgs centrale plads, er indrettet til ophold for byens borgere og turister og vil danne rammen for events og aktiviteter af enhver art. 

”Rigets Hovedstrøg”, der ledte trafikken igennem Nyborg og på tværs af Torvet i 400 år, er markeret i Torvets nye belægning. På grund af vejforløbets historiske betydning og funktion, og for at sikre liv i byen, vil kørsel med bil her være tilladt.

Når det nye Torv står færdigt, vil trafikken forløbe således:

  • Biler vil køre ensrettet fra Korsgade på tværs af Torvet mod Slotsmøllen og Stendamsgade. Denne vej er markeret ved en anden belægning end på resten af Torvet.
  • Det er tilladt at dreje til venstre mod Slotsgade, der er ensrettet i samme retning som nu. På Torvet vil Slotsgades kanter være markeret i belægningen. Der vil herudover være skilte, der viser, at det er tilladt at dreje til venstre.
  • Den højst tilladte hastighed vil være 30 km/t.
  • Kørsel er ikke tilladt på resten af Torvet, dog tillades ærindekørsel.
  • Parkering er ikke tilladt på Torvet.  

Sidst opdateret 09. december 2019