Donation af nr. 90 og 91

Nyborg Kommune har af venlige borgere fået doneret to nummersten til Torvet.

Stenene stammer fra Torvet inden omlægningen i 1960’erne. Torvet foran Rådhuset i Nyborg blev anlagt som turneringsplads for Christian 3. i 1500-tallet men var i gamle dage også en central plads for liv og handel i Nyborg og omegn. Oprindeligt var pladsen var belagt med brosten fra facade til facade, og de enkelte stadeholdere havde en fast plads på Torvet markeret med en nummersten. 

Vi ønsker at anvende en del af de gamle nummersten i belægningen på det nye torv, der står færdigt i november 2020, så denne vigtige del af Torvets historie som markedsplads igen bliver tydelig. Hvis folk ligger inde med nogle af de gamle nummersten, må man meget gerne donere dem til byen, hvor de kommer til at udsmykke Torvet og være en del af en smuk markering af byens og Torvets spændende historie.

Oplysninger om nummersten må gerne sendes til planlægger Peter Holm på e-mail: peh@nyborg.dk. 

Du har mulighed for at se en nummersten i Slotsprojektets Formidlingspavillonen, der ligger ved Slotssøen. 

 

Sidst opdateret 30. december 2019