Forsinkelse af slotsprojektet

Åbningen af det nye Nyborg Slot udskydes til 2021.

Forsinkelsen skyldes, at tilladelserne fra Slots- og Kulturstyrelsen til  slotsprojektets ny formidlingsfløj, højere tårn og ny ringmur endnu ikke er i hus. Det var oprindeligt planen, at slottet skulle åbne i december 2020.

Restaureringen af Kongefløjen kører efter planen og afsluttes i 2020.

Omlægningen af Torvet forsinkes også og starter i marts 2019 og forventes færdigt i maj 2020.

Projektet til 301 mio. er det største af sin art i Danmark i nyere tid og er et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer. Hertil kommer et udstillingsprojekt på slottet til 50 mio. kr. 

 

Sidst opdateret 11. oktober 2018