Lys til arbejdet

Fra hovedtavlen foran Kongefløjen forsyner Nyborg El hele byggepladsen med strøm.

I øjeblikket har Nyborg El travlt med at forsyne Nyborg by med kilometervis af julebelysning i træer og guirlander. Men det er også Nyborg El, der har leveret og holder opsyn med installationer og kabler på byggepladsen på Slotsholmen.

Vandt udbuddet

Det er ikke nogen helt lille opgave at levere forsyninger til byggepladsen på Nyborg Slot. Nyborg El vandt udbuddet på elarbejdet i forbindelse med første etape af restaureringen af Nyborg Slots kongefløj. Det er derfor Nyborg El, der har sørget for installationer og belysning til byggepladsen, og demontering af de eksisterende installationer.

- Det er en spændende opgave at være med på. Det er spændende at sidde med ved byggemøderne og høre om de usædvanlige materialer og metoder, der bliver brugt. Det ligger langt fra den gips og beton, der bliver brugt til moderne byggeri i dag, fortæller Christian Stougaard fra Nyborg El.

Gamle el-installationer demonteret

Inden restaureringen gik i gang, skulle de eksisterende el-installationer i Kongefløjen fjernes. Den opgave stod Nyborg El for. Men fordi ledninger og installationer alle var monteret direkte i den fredede bygningsarv, skulle de demonteres meget omhyggeligt.

- Alle skruer er blevet skruet ud, og vi har været meget omhyggelige med ikke at sætte mærker, når vi skulle fjerne søm, forklarer Christian Stougaard.

Usædvanlig opgave

Føringen af kabler til byggepladsen var lidt af en opgave, fortæller Christian Stougaard. Man skulle nemlig både sørge for at overholde lovgivningsmæssige krav, samt kravet om, at kablerne ikke måtte monteres på eller føres igennem de fredede bygningsdele.

Blandt de lidt usædvanlige opgaver i forbindelse med Slotsprojektet var, at Nyborg El også skulle installere brandalarmeringsanlæg. Det gør man ellers normalt ikke på byggepladser, men i forbindelse med Nyborg Slot er det helt afgørende.

Sjovt at kunne skrive blandt referencerne

Nyborg El bød på opgaven, da den blev udbudt i foråret 2018 og overvejer også at byde på de kommende etaper.

- Vi ville gerne have opgaven. Så vi spidsede blyanterne og bød på den. Det er sjovt at kunne skrive blandt referencerne, at vi har været med til at restaurere slottet. Nyborg El har faktisk allerede fået meget omtale ud af det.

Sidst opdateret 23. november 2018