Fortidsmindet sikret under nyt gulv

Center for Kulturarv i Slots- og Kulturstyrelsen har nu givet dispensation til, at der kan blive lagt nyt gulv og indlagt varme i Kongefløjens første stokværk på Nyborg Slot.

Et teglgulv i nederste stokværk i Kongefløjen på Nyborg Slot skal fremover sikre bedre tilgængelighed for alle.

Indtil nu har et ujævnt, stampet lergulv forhindret kørestolsbrugere og gangbesværede i at få adgang til de nederste dele af Nyborg Slot. Under teglgulvet skal der desuden føres varmeledninger, som skal sørge for en fast minimumstemperatur i slottet. Dermed opnås de bedst mulige bevaringsforhold for slottet.

I løbet af det seneste år er de arkæologiske fortidslevn under gulvet på Kongefløjens nederste stokværk blevet kortlagt af Østfyns Museer. Dermed har man kunnet tilpasse restaureringsprojektet, så det sikrer fortidsmindet bedst muligt.

- I første stokværk finder man nogle af de ældste spor af det gamle kongeslots historie. Det er afgørende, at disse beviser på fortidens historie ikke lider overlast i forbindelse med restaureringsprocessen. Jeg er derfor glad for, at man på baggrund af vores arkæologiske resultater har tilpasset projektet med sikringen af fortidsmindet for øje, siger arkæolog Claus Frederik Sørensen, der har været udgravningsleder for den arkæologiske kortlægning af Nyborg Slot.

Som følge af de mange hensyn, der er blevet taget til fortidsmindet i undergrunden, har Center for Kulturarv i Slots- og Kulturstyrelsen nu kunnet give dispensation til etableringen af teglgulvet og varmeledninger under gulvet i første stokværk.

- Man kommer selvsagt tæt på fortidsmindet, når det nye gulv skal lægges. Jeg er derfor glad for, at vi skal overvåge arbejdet og har myndighed til at standse processen, hvis det viser sig nødvendigt, siger Claus Frederik Sørensen.

Eventuelt udokumenterede arkæologiske spor, der måtte dukke op, skal ifølge dispensationen undersøges og registreres i det omfang, Østfyns Museer skønner det nødvendigt. Arkæologer fra Svendborg Museum og Odense Bys Museer vil fortsat blive inddraget i overvågningen.

Læs mere om dispensationen her

Sidst opdateret 06. november 2018