Slotsprojektet live på Kulturnatten i Nyborg

Guidede ture og formidlingstelt.

Slotsprojektet er et af de mest spændende og største projekter af sin art i nyere tid i Danmark. Nu er det for alvor begyndt at synes på slotsholmen. Alle de bevarede dele af det gamle kongeslot er pakket ind i stillads. Arkæologerne har taget deres foreløbigt sidste spadestik, og restaureringsfasen er for alvor gået i gang. På kulturnatten i Nyborg 1. juni 2018 kan du høre meget mere om tankerne bag slotsprojektet.

Åbenhed, tilgængelighed og formidling har været nogle af kodeordene i hele slotsprojektet fra begyndelsen. Der har været afholdt en række seminarer, foredrag, workshops, idemøder, borgermøder i alle projektets faser. Der har været afholdt pressemøder, der er oprettet en hjemmeside og en facebookside, hvor nyheder og information om slotsprojektet løbende formidles.

- Historien findes kun, hvis den bliver fortalt. Så det er naturligvis vigtigt, at blive ved med at fortælle om og præsentere tankerne bag projektet. Slotsprojektet skal formidles både udadtil og lokalt. Det har været vores ambition at have konstant dialog og sende nyheder ud på mange platforme og ad mange kanaler så ofte som muligt, siger afdelingsleder ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. - Det har været afgørende både i processen hidtil, og det vil også være det fremadrettet. I sidste uge var formidlingsteltet velbesøgt i forbindelse med Pinsemarkedet, og vi glæder os til at fortælle om projektet også på Kulturnatten.

Østfyns Museer og Nyborg Kommune har i fællesskab oprettet et formidlingstelt på Kulturnatten i Nyborg 1. juni. Her kan man få mere info om slotsprojektet.

Derudover vil det faglige personale fra Østfyns Museer give en nærmere introduktion til tankerne bag det store slotsprojekt, der skal gøre Nyborg Slot tilgængeligt og formidle både bygningerne og historien. Det foregår som en kort guidet tur under overskriften 'slotsprojektet live' i programmet for kulturnatten. Man møder bare op ved formidlingsteltet på tidspunkterne 17.30, 19 og 20.30. Den løbende formidling følges op med skiltning og en permanent formidlingspavillon, der vil sættes op til august.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 24. maj 2018