Nyborg Slot har også været rødt

Nyborg Slot har været et foranderligt slot siden grundlæggelsen omkring år 1200. Nye arkæologiske fund viser, at slottet i en periode var pudset rødt.

Nyborg Slot kendes i dag på de røde teglsten – også kaldet munkesten. De blottede munkesten fortæller om århundredernes forvandling af slottet i form af talrige spor, der vidner om århundreders ombygninger og tilbygninger. Den opmærksomme beskuer kan således finde spor efter nu forsvundne vinduer, døre, svalegange, trappetårne m.m. Sådan har det dog ikke altid været.

Blandt de mange resultater af de omfattende arkæologiske udgravninger på Slotsholmen, har man fundet spor af rødkalket puds. Det tyder på, Nyborg Slot i hvert fald i en periode af sin fortid, har været malet rødt.

Sporene af den røde kalk blev fundet på nogle kampesten, som er blandt de bevarede rester af slottets ringmur. I dag er slottets sydlige ringmur stort set forsvundet. Der er bevaret en ganske lille del som gavl i Kongefløjen, men i forbindelse med Slotsprojektet fik Østfyns Museers arkæologer mulighed for at undersøge ringmurens fundamenter.

- Det var noget af en overraskelse at se den sydlige ringmurs fundamenter – for der var nemlig ikke tale om fundamenter i en normal forstand. Der var mere tale om en kant af store kampesten sat op imod borgbanken. Som en særlig og glædelig hilsen fra fortiden, viste det sig, at der var bevaret et lag af puds uden på stenene – og det var kalket rødt! fortæller afdelingsleder for Landskab & Arkæologi, Claus Frederik Sørensen.

Ifølge Claus Frederik Sørensen var det tidligere helt almindeligt at oppudse murværk og efterfølgende kalke det, og i museets gemmer findes der således også fotografier af vagttårnet i en hvidkalket udgave. At oppudse og kalke murværk var en måde, hvorpå man beskyttede murværket og samtidigt skjulte sporene efter ombygninger.

På billedet nedenfor får man et blik ind på stenkanten, hvorover den sydlige ringmur har rejst sig. Bemærk, hvordan pudslaget er bevaret mellem de store kampesten, og at det stadig fremstår rødt i sin farve.

Kampesten ved Nyborg Slot 
Foto: Claus Frederik Sørensen – Østfyns Museer.

Sidst opdateret 04. maj 2018