Slottets naboer kom på besøg

Nyborg Kommune inviterede onsdag 20. juni naboerne til Nyborg Slot til møde om status på slotsprojektet.

Der blev orienteret om restaureringen og byggeriet og de gener, det evt. kan give for naboerne. Byggeleder Ture Asboe fra VMB Arkitekter, der står for restaureringen af Kongefløjen og Vagttårnet, viste rundt på slottet og viste eksempler på det spændende arbejde, der foregår på slottet.

Den seneste gennemgribende restaurering af Nyborg Slot fandt sted for ca. 100 år siden, og arbejdet, der nu er i gang, indebærer bl.a., udskiftning af forvitrede mursten i facaden, nylægning af slottets tag mod vest og en komplet restaurering af det gamle slots sale herunder sikring af de gamle bjælker fra 1500-tallet.

Et af hovedformålene med projektet er også at sikre bedre adgangsforhold for besøgende og skabe flere muligheder for udstilling på slottet. 

 

Sidst opdateret 24. juni 2018