Restaurering af Slotsmøllen

Henover sommeren gennemføres en større restaurering og genopretning af Slotsmøllen, Torvet 12 i Nyborg.

Der har været mølle på stedet siden 1540, hvor Chr. III flyttede den hertil. Flytningen var en del af de omfattende anlægsarbejder Chr. III foretog i Nyborg som f.eks. etablering af det store voldanlæg omkring byen, turneringspladsen/torvet og Møllegraven, der førte vand til møllen og drikkevand ind til byens gårde. Møllen var en vigtig kilde til mel til slot og by og har haft mange udseender gennem århundrederne. Den bevaringsværdige bygning, der står i dag, er opført i 1867 og er et interessant eksempel på tidlig industriarkitektur i Nyborg.

I 1979 blev Slotsmøllen overtaget af Nyborg Voldspil, der foretog en ombygning og indretning af møllen til skuespilhus. I dag fungerer bygningen som teatersal og øvelokale for Nyborg Voldspil. Slotsmøllen er en af de mest fremtrædende bygninger på Torvet, og det er godt at denne bygning fremstår smukt og nyrestaureret, når Torvets omlægning er færdig i 2019.

Renoveringsarbejdet omfatter en understøbning af fundamentet ved facaden mod Torvet, så de sætningerne, der i dag er ved at ødelægge facaden, stoppes. Facaden mod Torvet restaureres nænsomt og gennemgribende og bl.a. renses de gamle støbejernsvinduer og males på ny. Facaden mod Nørrevoldgade restaureres også og de eksisterende nyere vinduer erstattes med nogen, der passer bedre til husets arkitektur og alder.

Restaureringen gennemføres med fondsmidler fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Sidst opdateret 28. juni 2018