Slotsprojektet i fokus

En ny foredragsrække giver dig mulighed for at få endnu mere at vide om både historien og baggrunden for udformningen, restaureringen, formidlingen og arkæologien bag det store projekt.

Visualisering af Nyborg Slot fra Torvet, der giver et indtryk af slottets oprindelige udseende og den sammenhæng, som de bevarede bygninger har været en del af

Østfyns Museer og Nyborg Kommune følger i de kommende måneder op med en foredragsrække, hvor du kan få endnu mere at information og viden om baggrunden for de forskellige elementer i projektet fra selve udformningen over arkæologien til formidlingsprojektet.

Først vil Lars Juul Thiis, der er arkitekten bag projektet, sammen med afdelingsleder ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen fortælle om baggrunden og nødvendigheden bag at restaurere, bevare og tilgængeliggøre slottet.

Ingeniør Mette Viuf Larsen og projektchef fra Slots- og Kulturstyrelsen Mads Falbe-Hansen vil fortælle om restaureringsdelen og de mange spændende elementer og perspektiver i de mange udfordrende opgaver i forbindelse med at bevare, restaurere og beskytte det bevarede samtidig med at bygge nyt, der skal genskabe den oprindelige sammenhæng.

Leder af arkitekttegnestuen på Moesgaard Museum, Ole Birch Nielsen vil sammen med Janus Møller Jensen præsentere tankerne bag formidlingsprojektet og den fremtidige formidling på Nyborg Slot. Endelig vil den udgravningsansvarlige arkæolog Claus Frederik Sørensen fortælle om de arkæologiske undersøgelser og de mange spændende fund og den nye viden, der ligger bag den endelige udformning af projektet.

Janus Møller Jensen:
- Historien findes kun, hvis den bliver fortalt. Det har været en lang proces at nå frem til de greb, der bedst muligt formidler og bevarer Nyborg Slot. Jeg håber folk i Nyborg har lyst til at komme med og høre om tankerne og processen i projektet.

Foredragsrækken vil løbe af stablen som aftenarrangementer i byrådssalen på Nyborg Rådhus i løbet af februar og marts.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf: 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 22. januar 2018