Foredrag: Sidste spadestik

Det sidste foredrag i en række af fire der beskriver slotsprojektet Nyborg Slot.

Arkæologer på Nyborg Slot

Slotsprojektet i Nyborg er et enestående projekt, der skal gøre historien og de bevarede dele af Nyborg Slot tilgængelige og begribelige ved at genskabe konturerne af det store oprindelige anlæg. Det omfatter ikke blot en gennemgribende restaurering af den bevarede kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af det store tårn, Vagttårnet, til 22 meter.

Kom til foredrag 22. marts kl. 19-21 i Byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Ved Claus Frederik Sørensen & Allan Dørup Knudsen.

Leder af de arkæologiske udgravninger, Claus Frederik Sørensen vil sammen med arkæolog Allan Dørup Knudsen præsentere hovedresultaterne af de seneste års udgravninger og arkæologiske undersøgelser som baggrund for selve slotsprojektet. De fortæller om arbejdet med at beskytte og bevare fortidsminderne over og under jorden på Slotsholmen.

UDSOLGT. 

Det er gratis at deltage, men da der er et begrænset antal pladser (alle pladser er nummerere), er nødvendigt at booke billetter. Dørene åbner 18:30.

Claus Frederik
Sørensen

Claus Frederik Sørensen

Claus Frederik Sørensen, middelalderarkæolog og afdelingsleder for Landskab og Arkæologi og Vikingeskibsmuseet Ladby, Østfyns Museer. Formand for den danske borgforskerforening Magt, borg & landskab og udgivet flere artikler og bøger. Har siden 2009 haft ansvaret for de arkæologiske udgravninger og undersøgelser på slotsholmen.

 

 

 

 

Allan Dørup Knudsen

Allan Dørup Knudsen

Allan Dørup Knudsen, middelalderarkæolog ved Arkæologi Sydfyn. Har gennem en årrække stået for de daglige udgravninger undersøgelser på slotsholmen og har løbende formidlet resultaterne og den seneste viden undervejs.

Sidst opdateret 29. januar 2018