Foredrag: Bevar det vel

Andet foredrag i en række af fire der beskriver slotsprojektet, Nyborg Slot.

Slotsprojektet i Nyborg er et enestående projekt, der skal gøre historien og de bevarede dele af Nyborg Slot tilgængelige og begribelige ved at genskabe konturerne af det store oprindelige anlæg. Det omfatter ikke blot en gennemgribende restaurering af den bevarede kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af det store tårn, Vagttårnet, til 22 meter.

Kom til foredrag 1. marts kl. 19-21 i Byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Ved Mads Falbe-Hansen & Mette Viuf Larsen.

Et af de centrale omdrejningspunkter i slotsprojektet er restaureringen af den bevarede kongefløj. Hvordan har kongefløjen det egentlig? Hvad er tilstanden? Med baggrund i kongefløjens dramatiske bygningshistorie vil projektchef Mads Falbe-Hansen og restaureringsingeniør Mette Viuff Larsen præsentere restaureringsarbejdet, hvad der skal gøres, og hvad bliver resultatet.

UDSOLGT.

Det er gratis at deltage, men da der er et begrænset antal pladser (alle pladser er nummerere), er nødvendigt at booke billetter. Dørene åbner 18:30.

Mads Falbe-Hansen

Mads Falbe-Hansen

Mads Falbe-Hansen, projektchef i Slots- og Kulturstyrelsen og projektchef for slotsprojektet. Har arbejdet i over 20 år som bygherre med en række komplicerede byggerier, tidligere i Realdania og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

 

 

 

 

 

Mette Viuf Larsen

Mette Viuf Larsen

Mette Viuf Larsen, arkitekt MAA, partner VMB Arkitekter. Afgang fra Arkitektskolen
i Aarhus, Afdeling O – Restaurering, by- og bygningspleje. Har gennem studietiden
og efterfølgende arbejdet med en lang række større og mindre restaureringsprojekter på fredede bygninger, slotte, herregårde og middelalderkirker.

Sidst opdateret 29. januar 2018