Fire spændende fordrag om slotsprojektet

Kom og hør om tankerne og ideerne bag projektet, og hvordan de realiseres i en spændende foredragsrække.

Slotsprojektet i Nyborg er et enestående projekt, der skal gøre historien og de bevarede dele af Nyborg Slot tilgængelige og begribelige ved at genskabe konturerne af det store oprindelige anlæg. Det omfatter ikke blot en gennemgribende restaurering af den bevarede kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af det store tårn, Vagttårnet, til 22 meter.

Foredragene finder sted i Byrådssalen på Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg, kl. 19-21.

Det er gratis at deltage, men da der er et begrænset antal pladser (alle pladser er nummerere), er nødvendigt at booke billetter. Dørene åbner 18:30.

22. februar - Nyborg Slot genrejst

Ved Lars Juel Thiis & Janus Møller Jensen.

Efter en generel indledning til både slotsprojektet og foredragsrækken ved afdelingsleder Janus Møller Jensen, vil arkitekt Lars Juel Thiis sætte slotsprojektet ind i en større sammenhæng. Hvordan er arkitekturens bærende tanke opstået, hvor kommer inspirationen fra, og hvad er det for en stemning, vi kan forvente på den nye slotsholm.

Få mere at vide om foredragsholderne her

1. marts - Bevar det vel

Ved Mads Falbe-Hansen & Mette Viuf Larsen.

Et af de centrale omdrejningspunkter i slotsprojektet er restaureringen af den bevarede kongefløj. Hvordan har kongefløjen det egentlig? Hvad er tilstanden? Med baggrund i kongefløjens dramatiske bygningshistorie vil projektchef Mads Falbe-Hansen og restaureringsingeniør Mette Viuff Larsen præsentere restaureringsarbejdet, hvad der skal gøres, og hvad bliver resultatet.

Book billet til foredraget her

Få mere at vide om foredragsholderne her

8. marts - Historien findes kun, hvis den bliver fortalt

Ved Ole Birch Nielsen & Janus Møller Jensen.

Efter en indledning til formidlingen af historien vil arkitekt og leder af Moesgaard Museums udstillingstegnestue, Ole Birch Nielsen, præsentere pilotprojektet for formidlingen på det renoverede Nyborg Slot. Ole Birch Nielsen uddyber visioner og formidlingsgreb for arbejdet med de nye udstillinger på slottet.

Book billet til foredraget her

Få mere at vide om foredragsholderne her

22. marts - Sidste spadestik

Ved Claus Frederik Sørensen & Allan Dørup Knudsen.

Lederen af de arkæologiske udgravninger, Claus Frederik Sørensen vil sammen med arkæologen Allan Dørup Knudsen præsentere hovedresultaterne af de seneste års udgravninger og arkæologiske undersøgelser som baggrund for selve slotsprojektet. De fortæller om arbejdet med at beskytte og bevare fortidsminder over og under jorden på slotsholmen.

Book billet til foredraget her

Få mere at vide om foredragsholderne her

Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til 301 mio. kroner er den største af sin art i Danmark i nyere tid og er blevet til i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen (45 mio. kr.), Nyborg Kommune (40 mio. kr.), Realdania (108 mio. kr.), A. P. Møller Fonden (108 mio. kr.) og Østfyns Museer. Hertil kommer et formidlingsprojekt på 50 mio. kr. Slottet forventes i sin nye skikkelse at stå færdigt i 2020.

Sidst opdateret 29. januar 2018