Foredragsrække om genrejsningen af Nyborg Slot

Fire foredrag om slotsprojektet i Nyborg skal være med til at udbrede kendskabet til tankerne og ideerne bag projektet, og hvordan de realiseres.

I det første foredrag 22. februar er temaet arkitektur, og arkitekt Lars Juel Thiis vil fortælle om tankerne bag genrejsningen af en moderne nordfløj og ringmur.

Slotsprojektet i Nyborg er et enestående projekt, der skal gøre historien og de bevarede dele af Nyborg Slot tilgængelige og begribelige ved at genskabe konturerne af det store oprindelige anlæg. Det omfatter ikke blot en gennemgribende restaurering af den bevarede kongefløj, men også tilføjelse af en ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af det store tårn, Vagttårnet, til 22 meter.

Foredragsrækken sætter fire torsdage fokus på projektets fire forskellige elementer: arkitekturen, restaureringen, formidlingen og arkæologien. Foredragsrækken skydes i gang torsdag den 22. februar, hvor arkitekt og partner i Cubo Arkitekter Lars Juel Thiis vil fortælle om, hvilke tanker der ligger bag projektforslaget fra det team af arkitekter og ingeniører, som han står bag. Det var nemlig deres projektforslag der vandt arkitektkonkurrencen for Nyborg Slot.

Efter en generel indledning til både slotsprojektet og foredragsrækken ved afdelingsleder Janus Møller Jensen fra Østfyns Museer, vil arkitekt Lars Juel Thiis sætte slotsprojektet ind i en større sammenhæng. Hvordan er arkitekturens bærende tanke opstået, hvor kommer inspirationen fra, og hvad er det for en stemning, vi kan forvente på den nye slotsholm.

Det er gratis at deltage, men da der er et begrænset antal pladser (alle pladser er nummererede), er nødvendigt at booke billetter. Alle foredragene finder sted i byrådssalen i Nyborg 19-21. Dørene åbner 18:30. De øvrige foredrag finder sted 1. marts, 8. marts og 22. marts 2018.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf: 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 20. februar 2018