Kongefløjens bjælker bevares

De bærende bjælker i Kongefløjen på Nyborg Slot skal bevares. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at erstatte bjælkernes ender med nyt træ. De allerældste bjælker bevares i deres fulde længde, men bliver understøttet af nyt dragerværk.

Tømrerne på Nyborg Slot er i øjeblikket i gang med et omfattende arbejde. De skal nemlig sikre de massive tværgående bjælker på slottet for eftertiden. Men på grund af bjælkernes høje alder, svamp og råd, er man nødt til at udskifte enderne på en lang række af dem, så slottets gulve og lofter fortsat kan bære de mange fremtidige besøgende.  Enderne ud mod slottets ydermure har nemlig gennem århundreder været udsat for fugten fra væggene, som er trængt ind i træet og har skabt grobund for råd og svamp.

Udskiftninger skjules

Udskiftningen af bjælkeenderne vil de fleste steder stort set ikke kunne ses, selvom bjælkerne ligger synligt i lofterne i Kongefløjens sale. Undersiden af den oprindelige bjælke bevares nemlig og vil ofte skjule den nye ende af egetræ, som monteres som en lang kile på oversiden. Der er tale om et særdeles kompliceret tømrerarbejde, som skal udføres med stor præcision for, at samlingerne kan holde. Den samling, der benyttes, er ”skråt hageblad med lås”, og Tømmerfirmaet Guldfeldt, der står for tømmerarbejdet i første fase af restaureringen af Kongefløjen, har lavet en 1:1-model af sådan en samling. Modellen kan nu ses i Formidlingspavillonen på Stendamsgade.

De allerældste bjælker bevares i fuld længde

Slottets allerældste bjælker er fra det 14. og 15. århundreder, og de er desværre så medtagne, at der ikke ville være meget tilbage, hvis man udskiftede de ødelagte dele. I stedet opsætter tømrerne her et nyt dragerværk, som kan understøtte dem, så de kan bevares i deres fulde længde. En enkelt af de ældste var dog så dårlig og havde et brud, at den trods dragerværket var nødt til at få udskiftet den ene ende.

Bjælker fortæller om slottets forandringer

Ved hjælp af dendrokronologisk analyse (tidsbestemmelse vha. årringe i træet) har man fundet ud af, hvor gamle en lang række af de store, bærende bjælker i Kongefløjen er. De ældste, som nu bevares i deres fulde længde, befinder sig i første stokværk lige under den sydligste ende af Christian III’s riddersal. De blev placeret her i 1520’erne, da man sænkede etagedækket. Men efter al sandsynlighed har de tidligere haft en anden placering på Nyborg Slot. To af dem kan nemlig dateres til 1325, hvor man ved, at en forhøjelse af palatiet fandt sted, og otte kan dateres til 1401, som er tidspunktet for Margrete den 1.’s udvidelse af Kongefløjen. Det er derfor højst sandsynlig, at man har genanvendt gamle bjælker fra slottet ved ombygningen i 1520’erne. 

Riddersalens loftsbjælker vil fortsat imponere

De øvrige undersøgte bjælker kan dateres til omkring hhv. 1527 og 1552, hvilket vil sige netop de år, hvor Kongefløjen undergik en større ombygning, og Christian III’s store riddersal kom til. De store loftsbjælker i riddersalen har imponeret gæster på slottet lige siden og vil fortsat gøre det, også selvom der bag bjælkeknægtene i enderne gemmer sig forstærkninger i nyt egetræ. 

 

Sidst opdateret 21. december 2018