Ikke bare en tønde

To tønder fra Nyborg Slot og by bliver konserveret og skal fortælle os om fortidens handel og hverdag.

Når Nyborg Slot åbner, vil det nederste stokværk være fint restaureret. Her skal historien om ”Kongens Fadebur” fortælles. For når kongen kom til Nyborg – til Danehof eller andre vigtige begivenheder – blev fadeburet fyldt op, så kongen og hans gæster kunne blive vartet op standsmæssigt. Derfor blev der bestilt masser af fødevarer til slottet. Såvel fra egnens godser og bønder som fra fjerne egne.

Tønder var datidens papkasser

Datidens emballage var ikke pap- og flamingo-kasser, som vi kender det i dag. Dengang blev rigtigt mange fødevarer transporteret og opbevaret i tønder, og der har stået masser af fyldte tønder klar på Nyborg Slot, når kongen og hans følge ankom.

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger på Slotsholmen har man fundet et eksempel på sådan en tønde. Den er blevet bevaret gennem århundreder, fordi den blev brugt som siderne i en brønd i slottets køkkenregion og dermed aldrig er tørret ud. Tønden er nu ved at blive konserveret på Bevaringscenter Fyn sammen med en anden tønde fra 1500-tallet, der blev fundet i Nørregade i 1989 og nu har brug for at blive restaureret.

Konservering med voks

Tønden fra Slotsholmen skal frysetørres, så vandet forsvinder fra det vandmættede træ. Frysetørring fremfor lufttørring gør, at nedbrudt træ bibeholder dets form. Men først imprægneres træet med en vandopløselig voks, der skal erstatte vandet, der fjernes ved frysetørring. Voksen bliver tilbage og hjælpe til med at understøtte træets struktur. Denne proces gør det muligt at bevare våde trægenstande  også for eftertiden. Det er planen, at de to tønder skal være blandt de udstillede genstande i den nye udstillingsfløj på Nyborg Slot.

Vidnesbyrd om fortidens hverdag og handel

Det er englænderen Chris Watts, der skal stå for konserveringen og restaureringen af de to tønder. Han er bachelor i arkæologi og konservatorstuderende ved University of Durham og  er i praktik på Bevaringscenter Fyn. Han har en særlig interesse i handlen på Østersøen og mellem hansestæderne og har derfor fået til opgave at konservere de to tønder fra Nyborg. For Nyborg indgik nemlig i denne handel, da varer fra Norge og Nordatlanten passerede ned igennem Storebælt mod Lübeck og det øvrige Europa. Ud over konserveringen har han også fået til opgave at beskrive de to tønder og sammenligne dem med andre tønder fra datiden, for om muligt at kunne sige mere om deres historie. Var de f.eks. produceret lokalt, eller var de kommet til Nyborg fra udlandet? Og hvilke varer eller fødevarer var de oprindeligt beregnet til at rumme?

- Materiel kulturarv som disse tønder får slet ikke den opmærksomhed, de fortjener. De er ikke ”bare” tønder, men vidnesbyrd om hverdag, handel og økonomi i fortiden, som vi ofte ikke har ret mange kilder til. I mine øjne er sådanne tønder fantastiske, siger Chris Watts, der glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Sidst opdateret 14. december 2018