Slotsprojektets formidlingspavillon

Slotsprojektets formidlingspavillon er nu opstillet på græsarealet ved Slotssøen i Stendamsgade, hvor den færdiggøres over de kommende uger.

Pavillonen skal formidle det store kulturarvsprojekt på Slotsholmen og Torvet og vil i udvalgte dagtimer være bemandet og åben for alle interesserede og fungere som formidlingssøjle og infostand, når den ikke er åben.

Pavillonen er ca. 30 m2 med store glaspartier mod Stendamsgade og panoramavinduer mod Slotsholmen. Der vil i pavillonen blive vist plancher og modeller af slotsprojektet og genstande fra den seneste tids udgravninger på Slotsholmen. Der bygges også en udsigtsplatform på pavillonens tag, hvorfra man kan følge byggeprojektet på Slotsholmen. Pavillonen åbner i september måned.

Det store slotsprojekt i Nyborg til 301 mio. kroner omfatter restaurering af Nyborg Slot, opførsel af en ny udstillingsbygning på Slotsholmen og omlægning af Torvet. Hertil kommer et udstillingsprojekt på slottet til 50 mio. kr. Projektet er den største af sin art i Danmark i nyere tid og er et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Sidst opdateret 27. august 2018