Fortidens forandringer skal forblive synlige

Murværket på Nyborg Slot bliver i øjeblikket nænsom restaureret.

Restaureringsmurer Kim Nyborg og bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker besigtiger murværket på Nyborg Slots vest facade

Restaureringsmurer Kim Nyborg er i gang med at sikre murværket på Nyborg Slot ved nænsom at stabilisere revnede mursten og, i fald det er nødvendigt, udskifte til en mursten med præcis samme nuance som den oprindelige. Man skal nemlig ikke kunne se, at han har lavet noget.

En gigantisk mosaik

I øjeblikket er der stilladser hele vejen rundt om Kongefløjen og Vagttårnet på Nyborg Slot. Det er blandt andet for at slottets murværk kan blive efterset og restaureret. Og når man kommer tæt på murværket, viser det sig, at det langt fra er nogen ensartet flade. Murværket er en gigantisk mosaik, der fortæller om skiftende udbygninger og restaureringer af Nyborg Slot. Disse spor fra historien skal bevares, når murværket restaureres.

- Det skal ikke være pænt. Det skal være rigtigt, som Kim Nyborg siger.

- I tidligere perioder kalkede man slottets facade, og derfor gik man ikke så højt op i, hvorvidt murstenene så ens. Det kan vi glæde os over i dag, hvor murværket kan fortælle os en masse om slottets historie, fortæller Claus Frederik Sørensen, der er afdelingsleder for Landskab & Arkæologi ved Østfyns Museer.

Stærke sten fra 1200-tallet

Store dele af murværket stammer helt tilbage fra det oprindelige slot, der blev bygget omkring år 1200 og dermed er 800 år gammelt. Især de ældste dele har holdt godt mod tidens tand, også selvom slottet blev bygget blot et halvt århundrede efter, at mursten for første gang blev brugt i Danmark som byggemateriale.

”Den fine bevaring af de romanske mursten kan skyldes, at man i sin tid brændte murstenen ved højere temperatur og benyttede en federe mørtel, uden at skele til omkostninger til brændsel og importeret kalk. Det var jo en ny teknik, som man endnu ikke havde mange erfaringer med”, forklarer Claus Frederik Sørensen.

Udskiftning af mursten kommer kun på tale i forbindelse med mursten fra nyere byggefaser. De ældste sten bliver bevaret og stabiliseres på forskellig vis.

Sidst opdateret 10. september 2018