Oplev Torvets nye belægning

I forbindelse med slotsprojektet og omlægningen af Torvet anlægges i denne uge et prøvefelt i Stendamsgade, hvor den nye belægning i en periode kan ses og prøves af bilister og gående.

I prøvefeltets nordlige ende (mod Landporten) er lagt sten i varierende størrelser, som skal ligge på størstedelen af Torvet, og mod syd ligger de brosten, der kommer til at markere ”Rigets Hovedstrøg” diagonalt på Torvet.

Alle sten er nordiske granittyper, der er savede og jetbrændte og derved minimerer dækstøj fra biler. Den jævne overflades karakter sikrer også, at belægningen er behagelig at gå på og ikke bliver glat i regnvejr. 

 

Sidst opdateret 12. april 2018